СИНГЕНЕТИЧНИЙ

[від гр. syn – разом, genesis – походження] – утворений разом, або одночасно (стосовно мінералів, осадків, порід, корисних копалин). Протилежний термін – епігенетичний.