СИНГЕНЕЗ

[від гр. syn – разом, genesis – походження] – процеси, які відбуваються одночасно з утворенням мінералів, порід, корисних копалин. Термін-антипод – епігенез.