СИЛЬВІНІТ

Розділ: 
[від імені голл. дослідника Сильвія де-ля Баша] – осадова гірська порода із групи соляних порід. Являє собою агрегат кристалів сильвіну, галіту, карналіту та ін. галогенних і сульфатних мінералів з домішками карбонатів і глинистих мінералів. Колір молочно-білий, червоний, строкатий. Походження хемогенне, внаслідок випадання КСI і NaCl в осад у басейнах підвищеної солоності. Є головною рудою KCl, що використовується в якості добрива, а також сировиною для одержання сполук калію.
Рис. 1. Сильвініт з Верхньокамського родовища, м. Солікамсьск, Пермська обл., РФ