СИЛУРІЙСЬКИЙ ПЕРІОД

[від стародавнього кельтського племені силури, що населяло Уельс] – третій геологічний період від початку палеозойської ери тривалістю близько 27 млн рр. (443–416 млн рр. тому). Згідно Міжнародної хроностратиграфічної шкали поділяється на 4 епохи -  лландоверійську, венлокську, лудловську і пржидольську, в складі яких виділяють 8 віків: рудданський, аеронський, теличський, шейнвудський, гомерський, горстійський, лудфордський, пржидольський.   З початком силуру пов’язана транcгреcія, зумовлена потеплінням і таненням льодовиків. Найбільшим континентом силуру була Гондвана, яка знаходилась у Пд. півкулі. В Пн. півкулі відбувається зближення Балтії з Лавренцією і утворення великого материка Єврамерики. В результаті формується каледонська складчастість. У другій половині силуру море відступає з материків, клімат стає більш посушливим. На материках формуються солеродні басейни, в яких відкладаються доломіти, гіпси, солі. В морських басейнах утворюються чорні глинисті сланці. Органічний світ С.П. тісно пов’язаний з ордовицьким і девонським. В морях панували губки, брахіоподи, остракоди, граптоліти. Рослини були представлені водоростями, псилофітами і плауновими. В силурі з’являються риби, на сушу виходять перші тварини (скорпіони) та рослини (псилофіти та плауноподібні). Клімат був переважно теплим і вологим. Більша частина території України впродовж С.П. була суходолом і ареною інтенсивного розмиву досилурійських порід. Морські умови панували в межах пн.-зх. окраїн Волинської й Подільської височин та Пн.-Зх. Причорномор’я. Низхідні рухи у межах пн.-зх. та зх. схилів Українського щита зумовили трансгресії й утворення мілководного моря на більшій частині Волино-Подільської монокліналі та на сході Переддобруджинського прогину. Тут нагромаджувалися доломітові та вапнякові мули, мулисто-детритові та детритові відклади. Поширеними були одно- і багатоклітинні водорості, морські безхребетні (корали, брахіоподи, молюски, остракоди, трилобіти, моховатки). З хребетних відомі панцирні риби. У зануреній частині Переддобруджинського прогину та у Львівському палеозойському прогині існував геосинклінальний басейн, що належав до Середньоєвропейського океану. В ньому відкладалися переважно теригенні мули.
Таблиця 1. Підрозділи силурійського періоду, згідно ICS (Міжнародної стратиграфічної комісії) 
Період Епоха Вік Час, млн
рр тому
Силурійський   Пржидольська 423,0—419,2
  Лудловська  Лудфордський 425,6—423,0
 Горстійський 427,4—425,6
  Венлокська  Гомерський 430,5—427,4
 Шейнвудський 433,4—430,5
 Лландоверійська  Теличський 438,5—433,4
 Аеронський 440,8—438,5
 Рудданський 443,8—440,8