СЕРПЕНТИН

Розділ: 
[від лат. serpentinus – зміїний] – мінерал (група мінералів), водний магнезіальний силікат. Має декілька різновидів: волокнистий – хризотил-азбест, лускуватий – антигорит, пластинчастий – лізардит. Зустрічається в серпентинітах. Колір зелений, білий. Рисунок поверхні плямистий, звідси й назва. Блиск шовковистий. Твердість 2,5–3,5. Густина близько 3. Утворюється при метасоматичних змінах піроксен- та олівін-вмісних магматичних порід, а також доломітів. Теплоізолятор. Синонім – змійовик.
Рис. 1. Серпентин