СЕРІЯ ТРАНСГРЕСИВНА

Розділ: 
[від лат. series – порядок, послідовність, ряд + transgressio – перехід] – послідовність осадових відкладів, утворених в умовах наступання моря на сушу (трансгресією). Характеризується послідовною зміною в розрізі (знизу догори) мілководних відкладів більш глибоководними. Наприклад, конгломерати змінюються пісками, піски – глинами.