СЕРІЯ РЕГРЕСИВНА

Розділ: 
[від лат. series – порядок, послідовність, ряд + regressus – рух назад, повернення] – послідовність осадових відкладів, утворених в умовах відступання моря від берега (регресії). Характеризується послідовною зміною в розрізі (знизу догори) глибоководних відкладів більш мілководними. Наприклад, глини змінюються пісками, піски – конгломератами.