СЕРІЯ

[від лат. series – порядок, послідовність, ряд] – 1. Стратиграфічна одиниця місцевої шкали, яка стоїть рангом вище світи (одна С. може включати декілька світ). Це, зазвичай, потужна і неоднорідна за складом товща осадових, вулканогенних чи метаморфогенних порід, або різноманітне їх поєднання. Часто С. відповідають єдиному седиментогенному, вулканогенному або тектонічному циклу і розділяються стратиграфічними та кутовими незгідностями. За об’ємом приблизно відповідає відділу загальної стратиграфічної шкали. Поділяється на світи. Як правило, С. має власну географічну назву. Наприклад: таврійська С., бузька С. 2. Стратиграфічний підрозділ Міжнародної хроностратиграфічної шкали, який об’єднує яруси. Синонім відділу.