СЕКВЕНСИ

[від англ. sequenceпослідовність] – літостратиграфічні одиниці; регіональні тіла у вигляді великих седиментаційних циклів (комплексів), утворення яких зумовлено циклічними коливаннями рівня басейну седиментації. Це послідовність генетично пов’язаних та фаціально близьких відкладів, які обмежені знизу і зверху поверхнями згідного (безперервного) чи незгідного (з перервою у часі) залягання. Кожен С. утворюється за один повний цикл зміни рівня моря між двома низькими рівнями (стояннями) басейну. Зміни відносного рівня моря є результатом трьох чинників: евтазії, вертикальних тектонічних рухів та інтенсивності надходження матеріалу в басейн седиментації. Періодичні зміни рівня океану і тектонічні рухи змінюють положення берегової лінії і зумовлюють циклічність відкладів у межах С. Виділяють наступні парагенетичні ряди фацій або тракти у межах кожного С.: 1) тракт низького стояння рівня океану і надлишкового осадконакопичення, коли матеріалу з областей зносу надходить більше, ніж звільняється простору для його накопичення; седиментаційна система при цьому зміщується до центру морського басейну; 2) трансгресивний тракт, що формується за умови зміни характеру коливальних рухів, коли швидкість надходження матеріалу дорівнює швидкості прогинання дна басейну; седиментаційна система нарощується догори; 3) тракт високого стояння рівня океану, коли прогинання дна басейну не компенсується осадконакопиченням; седиментаційна система зміщується в напрямку суходолу.