СЕЙСМОГРАМА

[від гр. seismos – землетрус, gramma – лінія, знак, риска] – результат записування пружних коливань земної кори (сейсмічних хвиль), які зумовлені землетрусами або штучними вибухами. Має вигляд графіка, де за віссю ординат y) фіксується магнітуда землетрусу, а за віссю абсцис x) – час. Є результатом роботи сейсмографа.
Рис. 1. Сейсмограма у сейсмографі