СЕДИМЕНТОЛОГІЯ

[від лат. sedimentum – осадження, осадок; logos – учення, наука] – 1. В широкому розумінні – геологічна наука про формування товщ осадових порід. 2. У вузькому розумінні – складова частина літології, наука про закономірності осадження та накопичення частинок осадових порід.