СЕДИМЕНТОГЕНЕЗ

[від лат. sedimentum – осадження, осадок; гр. genesis – походження] – синонім терміна седиментація.