СЕДИМЕНТАЦІЯ

[від лат. sedimentum – осадження, осадок] – процес утворення осадків в природних умовах шляхом переходу матеріалу з рухомого чи підвішеного стану в нерухомий (осадок), а також накопичення осадків у водному середовищі. Як початкова стадія формування осадових порід седиментація розповсюджена в межах річкових долин, западин озер, морів, океанів. Синоніми – седиментогенез, осадкоутворення.