СЕГРЕГАЦІЯ

Розділ: 
[від лат. segregationвідділення] – 1. Процес формування (накопичення) мінералів із ранніх продуктів кристалізації магми. 2. В опробуванні і збагаченні корисних копалин процес розділення сипучого неоднорідного матеріалу за крупністю зерен, формою або густиною під впливом зовнішніх сил. 3. Утворення чистих кристалів льоду під час замерзання вологих або насичених водою порід.