САРМАТ

[від племені Сармати, що в давнину населяло Причорномор’я] – скорочена назва сарматського ярусу міоценового відділу неогенової системи.