САЛІЧНІ МІНЕРАЛИ

Розділ: 

[від назви хім. елементів Si і Al + фр. mineral від давньолат. minera – руда] – див. мінерали салічні.