РОЗСИПИ АЛЮВІАЛЬНІ

[від лат. alluvio – нанос, намив] – скупчення зерен цінних (корисних) мінералів в уламкових відкладах руслового алювію. Утворюються внаслідок руйнування і розмиву гірських порід корінних родовищ корисних копалин. Більшість Р.А. мономінеральні (наприклад: Р.А. золота, платини, олова, алмазів), але зустрічаються й полімінеральні (наприклад: золото-платинові, титано-цирконієві, олово-вольфрамові). В долинах сучасних річок знаходяться Р.А. переважно четвертинного віку, а в долинах давніх річок – неогенові, палеогенові, мезозойські. Синонім - розсипища алювіальні.