РОЗСИПИ

Скупчення зерен цінних (корисних) мінералів у пухких уламкових відкладах, утворених в результаті руйнування корінних порід, рудних жил тощо та збагачених дрібними уламками корисних копалин, що залягають у понижених ділянках суходолу, на дні озер чи морів. Класифікують Р. за походженням (алювіальні, делювіальні, берегові та ін.), за видом корисних копалин (золотоносні, платинові, алмазні та ін.), за геологічним віком (сучасні, середньочетвертинні та ін.), за місцем знаходження (руслові, терасові та ін.) тощо. Якщо кількість, якість, умови залягання корисної копалини в Р. відповідають вимогам її промислового використання, тоді такі Р. розглядають як розсипні родовища. Синонім – розсипища.