РОЗРИВ

Загальна назва багатьох видів тектонічних порушень суцільності геологічних тіл. Поділяються на розриви без зміщення (тріщини), а також зі зміщенням розірваних частин одна відносно одної. Розриви зі зміщенням розділяються залежно від напрямку зміщувача на здвиги (горизонтальна площина зміщення), також скиди, підкиди і насуви (вертикальна площина зміщення). В межах розривів формуються своєрідні породи - катаклазити, мілоніти, тектонічні брекчії. Глибинні розриви земної кори фіксуються за допомогою космічного зондування. В Україні поширені в Карпатах, Кримських горах, Донбасі. Протяжні розриви називають розломами.
Рис. 1. Типи розривів: здвиг (strike slip); скид (normal); підкид (thrust)
Рис. 2. Розрив у товщі метаморфічних порід поблизу Аделаїди, Австралія