РОЗМОКАННЯ ГІРСЬКИХ ПОРІД (ҐРУНТІВ)

Втрата гірськими породами (ґрунтами) зв’язності і перетворення їх у пухку масу при взаємодії із спокійною водою чи розчинами. Здатність до розмокання мають дисперсні породи (ґрунти), а також слабозцементовані осадові породи з розчинним або глинистим цементом. Глинисті породи (ґрунти) в процесі розмокання набухають (набрякають) і переходять у колоїдний стан. Характеризується терміном розмокання і характером розмокання. Ці показники визначаються хіміко-мінеральним складом, структурними особливостями, вологістю порід, а також складом і концентрацією водного розчину.