РОЗВІДУВАННЯ РОДОВИЩ КОРИСНИХ КОПАЛИН

Комплекс геологічних робіт, які проводяться з метою характеристики родовища корисних копалин для його промислового оцінювання, проектування, а також будівництва гірничо-рудного підприємства. В результаті розвідування необхідно встановити: 1) геологічну будову родовища; 2) кількість, якість і розподіл корисного компонента; 3) умови його розроблення, а також збагачення. Складається з трьох стадій: попередня, детальна, експлуатаційна.