РОГОВА ОБМАНКА

Розділ: 
[від давньонім. Horn – ріг, Blende – обманка * рос. роговая обманка; англ. hornblende; нім. Hornblende] – мінерал класу силікатів, бідний на SiO2 амфібол. Зустрічається переважно в світлозабарвлених магматичних та метаморфічних породах у вигляді зернистих агрегатів, а також видовжених, голчастих, призматичних та стовпчастих кристалів. Колір темно-зелений, темно-сірий, зеленувато- або синьо-чорний. Риска зеленувата. Блиск скляний. Твердість 5-6. Густина 2,9-3,4. Спайність досконала. Породотвірний мінерал багатьох магматичних та метаморфічних порід (гранітів, гранодіоритів, сієнітів, базальтів, кристалічних сланців, амфіболітів, роговиків та ін.).
рис. 1. Зразки рогової обманки