РЕОЛОГІЧНІ ПРОЦЕСИ

[від гр. rheos – течія, потік, logos – вчення + лат. processus – просування] – природні процеси, пов’язані з переходом пружних деформацій у пластичні, незворотні. Відбуваються у товщах гірських порід, які знаходяться в напруженому стані й здатні до пластичних деформацій у часі (частіше глинисті породи). Р.П. супроводжується деформацією первинної структури порід.