РЕКУЛЬТИВАЦІЯ

[від лат. re… – складова слів, що означає протилежну дію, cultus – розпушування, обробіток] – 1. Комплекс гірничотехнічних, меліоративних, інженерно-будівельних, сільськогосподарських, лісокультурних та озеленювальних робіт, які скеровані на відновлення продуктивності та господарської цінності порушених гірничими роботами земель. 2. Відтворення, покращення умов навколишнього середовища з метою повторного використання порушених у процесі господарської діяльності територій.
Рис. 1. Терикон шахти 15 БІС в с. Сніжне Донецької області після рекультивації (висаджена акація)