РАЙОНУВАННЯ МІКРОСЕЙСМІЧНЕ

[фр. rayon, від лат. radius – промінь + гр. micros – малий, seismos – землетрус] – розділення території на райони за ступенем руйнування будівель від землетрусів в межах населених пунктів. Метою Р.М. є розроблення спеціальних карт (М 1:25000-1:5000), на яких найбільш повно відображені сейсмічні умови території із врахуванням усієї сукупності регіональних і локальних природних і техногенних факторів, що визначають сейсмічний ефект від землетрусів на даній території. Під час Р.М. враховується приріст або зменшення бальності землетрусів (визначеної при загальному і детальному сейсмічному районуванні) залежно від фізико-ме-ханічних характеристик порід (ґрунтів), рівня ґрунтових вод, особливостей рельєфу місцевості тощо. До складу досліджень з мікросейсмічного районування входять: спеціалізована інженерно-геологічна зйомка; інструментальні сейсмологічні дослідження; аналіз макросейсмічних даних про наслідки сильних і руйнівних землетрусів. В Україні за результатами проведених досліджень Інститут геофізики НАН України, разом з організаціями Мінгео і Держбуду України складено карти сейсмічного мікрорайонування масштабів 1:25000 - 1:10000 території Південного берега Криму, північної частини Керченського півострова, південно-західної частини Одеської області, міст Мукачеве, Ужгород, Берегове Закарпатської області.