РАДОН

[від лат. radiare – випромінювати] – одноатомний інертний природний газ без кольору і запаху. Формула: Rn. Радіоактивний. Токсичний. Хімічно малоактивний. Формує сполуки включення з водою, фенолом, толуолом та ін. Утворюється в земній корі при розпаді радію – продукту розпаду урану (звідси і назва). Відомо понад 25 ізотопів Rn. Найбільш стійким і розповсюдженим є ізотоп 222Rn, період напіврозпаду якого – 3,8 доби. Густина 9,73 кг/м3. Р. (із дочерними продуктами розпаду) є основним джерелом радіаційного опромінення для населення (>2/3 дози опромінення) і тому є важливим об’єктом радіоекологічних досліджень. У межах Центральної України (Кіровоградська радіохімічна провінція) величини радіоекологічного ризику, зумовленого Р. можуть перевищувати 10•10-4.