РАДІОЛЯРІЄВІ МУЛИ

[від лат. radiolus – промінчик] – різновид сучасних глибоководних кременисто-глинистих осадків, збагачених скелетами радіолярій. Складені переважно опаловим кремнеземом, глинистими мінералами, гідроксидами феруму і мангану. Колір коричневий, зеленувато-сірий, чорний. Поширені виключно в екваторіальній зоні Індійського і Тихого океанів на глибинах 4,5-6 км і глибше. Займають близько 3,4% площі дна Світового океану. З Р.М. формуються радіолярити.