РАДІОГЕОЛОГІЯ

[від лат. radiare – випромінювати, geo – Земля, logos – вчення, наука] – галузь (напрямок) геології, яка вивчає закономірності природних ядерних перетворень та їх проявів у геологічних процесах та розвитку Землі. Розділами Р. є абсолютна геохронологія, власне Р., ізотопна геологія. Р. розробляє і активно використовує різноманітні методи дослідження мінеральної речовини і пошуків родовищ корисних копалин. Засновником науки був В.І. Вернадський, який запропонував термін "радіогеологія" у 1935 р.: «Сейчас можно и нужно говорить о новой созидающей науке — радиогеологии, науке о радиоактивных свойствах нашей планеты, о происходящих в ней, ей свойственных, особых радиоактивных явлениях». Інша назва - ядерна геологія.