РАДІОАКТИВНИЙ

[від лат. radiare – випромінювати, activus – діяльний] – той, якому властива радіоактивність. Виділяють радіоактивні елементи, ра-діоактивні мінерали, радіоактивні породи (руди) тощо. Для визначення ступеня Р. використовують радіометри.