РАДІОАКТИВНІ ПОРОДИ (РУДИ)

[від лат. radiare – випромінювати, activus – діяльний] – породи (руди), які містять радіоактивні мінерали. Р.П. розділяють залежно від якісного і кількісного складу радіоактивних мінералів, умов формування, віку і ступеня метаморфізму  тощо. За еквівалентним відсотковим вмістом урану виділяють наступні групи радіоактивних порід і руд: 1) породи практично нерадіоактивні (U<10-6%); 2) породи середньої радіоактивності (U<10-5%); 3) високорадіоактивні породи і убогі руди (U<10-3%);  4) бідні радіоактивні руди (U<10-2%); 5) рядові і багаті радіоактивні руди (U>0,1%). До практично нерадіоактивних належать такі осадові породи, як ангідрит, гіпс, кам'яна сіль, вапняк. доломіт, кварцевий пісок та ін.. а також ультраосновні, основні і середні магматичні породи. Середню радіоактивність мають кислі вивержені породи, а з осадових - пісковик, глина, морський мул. Підвищену радіоактивність мають з осадових - боксити, бентоніти, морські фосфорити, чорні сланці, буре вугілля, з магматичних - породи периферійних ділянок ранітних інтрузій. Радіоактивні руди (від убогих до багатих) зустрічаються в межах уранових або ураноторієвих родовищах. З радіоактивністю порід тісно повязана радіоактивність природних вод і газів. Порівняно велику радіоактивність мають підземні води в межах уранових родовищ, а також води сульфатно-барієвого і хлоридно-кальцієвого складу. Радіоактивність грунтового повітря залежить від кількості еманацій таких радіоактивних газів, як радон, торон, актинон.