РАДІАЦІЯ

[від лат. radiatio – сяйво, блиск; англ. radiation – випромінювання] – 1. У широкому розумінні – випромінювання атомами речовини енергії і частинок (іонізуюче, сонячне, теплове тощо). 2. У вузькому розумінні – радіоактивне іонізуюче випромінювання деякими природними (мінерали, породи), або штучно створеними тілами. Р. зумовлена електронами, позитронами, протонами, нейтронами та ін. елементарними частинками, а також атомними ядрами та електромагнітними квантами. Міжнародною комісією з радіаційного захисту (МКРЗ) стосовно Р. рекомендовано використовувати поняття „іонізуюче випромінювання”.