ПСАМІТИ

[від гр. psammos – пісок] – загальна назва дрібноуламкових осадових порід, що на 50% і більше складаються з частинок розміром 0,1-1,0 мм. Пухкі різновиди П. називають пісками, зцементовані – пісковиками. Розрізняють П. мономінеральні (переважно кварцові), олігоміктові (кварц-польовошпатові та ін.) і полімінеральні (аркозові пісковики і грауваки). Утворюються внаслідок фізичного вивітрювання порід і подальшого перенесення та відкладення уламків.
Таблиця 1. Місце псамітів у класифікації уламкових порід
Група порід Розмір уламків, мм Назва уламків Пухкі породи Зцементовані породи
Обкатані Кутасті Обкатані Кутасті
Грубоуламкові (псефіти) > 100 Валуни Валунник Брили Валунний конгломерат Валунна брекчія
100-10 Галька (щебінь) Галечник Щебінь Конґломерат Брекчія
10-1 Графій (жорства) Гравійник Жорствяник Гравеліт Жорствеліт
Піщані (псаміти) 1,0-0,5 Крупнозернисті
Пісок
 

Пісковик
 
0,5-0,25 Середньозернисті
0,25-0,1 Дрібнозернисті
Пилуваті (алеврити) 0,1-0,05 Крупноалевритові Алеврит Алевроліт
0,05-0,01 (0,05-0,005) Дрібноалевритові
Глинисті* (пеліти) <0,01 (<0,005) Глинисті Глина Аргіліт
* - глинисті породи часто виділяють як самостійну групу осадових порід