ПРОЦЕСИ ПНЕВМАТОЛІТИЧНІ

[від лат. processus – просування + гр. pneumatos – вітер, lithos – камінь] – процеси утворення мінералів за участю газів, що виділились із магми. П.П. можуть відбуватися як шляхом прямого відкладення (сублімації), так і за рахунок впливу магматичних газів на раніше існуючі мінерали. П.П. зумовлюють зміни гірських порід (пневматолітичний метаморфізм) в умовах високої температури і магматичних еманацій. Зазвичай, П.П. супроводжуються гідротермальними процесами. Широко розвинуті в грейзенах, пегматитах, під час вулканічних вивержень. Під впливом П.П. формуються численні родовища корисних копалин.