ПРОЦЕСИ ЕНДОГЕННІ

[від лат. processus – просування + гр. endon – всередині, genos – походження] – геологічні процеси, зумовлені переважно внутрішніми силами Землі – енергією надр, дією сили тяжіння, а також сил, що виникають при обертанні Землі. До П.Е. належать тектонічні, магматичні, метаморфічні, сейсмічні та гідротермальні процеси, в тому числі утворення гірських порід і мінералів (родовищ корисних копалин).