ПРОЦЕСИ ЕКЗОГЕННІ

[від лат. processus – просування + exo – зовні, genos – походження] – геологічні процеси, зумовлені переважно зовнішніми, стосовно Землі, силами (енергією сонячної радіації), а також силою тяжіння і життєдіяльністю організмів. Відбуваються в приповерхневій зоні земної кори (зоні гіпергенезу). До П.Е. належать: вивітрювання, абразія, коразія, дефляція, екзарація, ерозія, седиментація, діагенез, карст, соліфлюкція, зсуви, обвали, осипи, просадки, суфозія та ін.