ПРОЦЕСИ ГІДРОТЕРМАЛЬНІ

[від лат. processus – просування + гр. hydor – вода, thermos – гарячий] – ендогенні геологічні процеси, пов’язані з висхідними гарячими водними розчинами (гідротермами), які утворюються при застиганні та кристалізації впровадженої в земну кору магми. До П.Г. належать процеси утворення мінералів та порід шляхом відкладення на стінках тріщин і пор, а також гідротермальний метасоматоз – мінеральні та хімічні зміни порід під впливом гарячих розчинів.