ПРОСІДАННЯ ПОРІД (ГРУНТІВ)

Вертикальні переміщення поверхні товщі просідних порід (ґрунтової товщі просідання) в основі фундаментів споруд та на прилеглій території забудови в результаті замочування порід (ґрунтів). Виникають під впливом сумарних напружень від власної ваги породи (ґрунту) та зовнішнього навантаження системи фундаментів за рахунок переміщень частинок породи (ґрунту), які супроводжуються корінною зміною її структури.