ПРОСІДНІСТЬ ПОРІД (ГРУНТІВ)

Властивість лесових порід (ґрунтів) швидко і суттєво зменшувати свій об’єм, деформуватися при зволоженні. Оцінюється за відносною стисливістю (відносним просіданням) зразків порід (ґрунтів) для природного тиску при їх замочуванні. При відносній просідності > 0,01 породи (грунти) вважаються просідними. П. залежить від складу, структури порід (грунтів), характеру їх замочування тощо. За просідністю виділяють два типи лесових порід (грунтів). До I типу  належать грунти, які просідають лише в умовах додаткових навантажень від побудованих на них споруд. До II типу - лесові грунти (леси), що просідать при замочуванні під власною вагою.