ПРОСАДКОВІ ДЕФОРМАЦІЇ

Процеси різкого ущільнення товщ лесових порід (ґрунтів) при їх замочуванні. Зумовлені розчиненням солей, набуханням глинистих мінералів у мікроглобулах в умовах напруг, що формуються під впливом ваги залягаючої вище товщі, а також побудованих на ній споруд. У результаті руйнується каркасна мікроструктура та закриваються пори лесової породи (ґрунту). Споруди, побудовані на лесах, під впливом П.Д. можуть зазнати аварійних деформацій.