ПРОНИКНІСТЬ ПОРІД

Здатність гірських порід пропускати через себе рідини і гази під впливом тиску. Величина П.П. залежить від пористості (тріщинуватості) порід, фізико-хімічних властивостей рідин і газів, а також від тиску, який діє на них. За ступенем проникності породи поділяються на проникні (галечник, гравій, пісок та ін.), напівпроникні (глинистий дрібнозернистий пісок, торф, лес та ін.) і непроникні (глина, аргіліт, солі та ін. щільні осадові та кристалічні породи).