ПРОЛЮВІАЛЬНІ ВІДКЛАДИ

[від лат. proluvium – змивання] – пухкий матеріал, який утворився в результаті перенесення та відкладення тимчасовими водними потоками продуктів вивітрювання гірських порід. П.В. утворюють конуси виносу, склад яких змінюється від валунів, гальки, щебеню (у верхніх частинах гірських долин) до лесовидних суглинків та глин (у нижній частині конусів). Найбільше розвинені в передгір’ях аридних і семиаридних областей.
Рис. 1. Пролювіальний конус виносу