ПРОБА

1. Певна частина (порція) матеріалу, взятого за встановленими правилами (маса, об’єм, діаметр частинок тощо) з об’єкта – породи чи корисної копалини, що вивчається для подальших лабораторних досліджень. Головна вимога до П. – її репрезентативність, тобто надійне відображення параметрів та властивостей досліджуваного матеріалу. Це забезпечується завдяки встановленим нормам відбору та приготування до досліджень. 2. Вміст чистого металу в самородному золоті, сріблі, платині чи паладії, або у ювелірних чи побутових виробах з них, вираженого у долях на 1000 частинок (промілях). В Україні для ювелірних та побутових виробів із дорогоцінних металів стандартизовані наступні П.: платина – 900, 950; золото – 375, 500, 585, 750; 958, 999; срібло – 800, 830, 875, 925, 960; паладій – 500, 850. Залишаються в обігу і реалізуються ювелірні та побутові вироби золота 383 і 583 П., а також срібла 750 П.