ПРИНЦИП РІККЕ

[від лат. principalis – основа, засада + К. Рікке – німецький фізик-кристалограф] – принцип (термодинамічний закон), за яким визначається спрямованість процесів у мінеральному комплексі, що зазнає одностороннього тиску. Сформульований відомим німецьким фізиком-кристалографом Карлом Віктором Едуардом Рікке (1845-1915). Згідно П.Р., мінерали в породі розчиняються за напрямом тиску, а кристалізуються – в перпендикулярному напрямі. Ця закономірність зумовлює утворення паралельного (сланцюватого) розміщення мінералів у метаморфічних породах.
Рис. 1. Рікке Карл Віктор Едуард (1845-1915) - видатний німецький фізик-експериментатор, професор Геттингенського університету