ПРИНЦИП ГЕКСЛІ

[від лат. principalis – основа, засада + Т. Гекслі – англійський палеонтолог] – один із фундаментальних принципів стратиграфії (принцип гомотаксальності) – стратиграфічну кореляцію виконують, порівнюючи гомотаксальні (однопорядкові) послідовності тієї чи іншої ознаки. Сформульований відомим англ. зоологом, палеонтологом Томасом Генрі Гекслі (1825-1895), який встановив, що серії відкладів подібні завдяки не тільки подібності органічних залишок, але й порядку і характеру послідовності серій в кожному районі. Використовуючи П.Г. проводять зіставлення розрізів чи стратиграфічних підрозділів. Окремим випадком П.Г. є принцип відносної одновіковості геологічних тіл В. Сміта: „Подібні шари вміщують подібні викопні рештки”.
Рис. 1. Томас Генрі Гекслі (1825-1895) - видатний англійський зоолог, палеонтолог