ПРИАБОНСЬКИЙ ЯРУС

[від лат. Priabona – назви міста в Пн. Італії] – верхній ярус еоценового відділу палеогенової системи Міжнародної страти-графічної шкали. Відклади, сформовані впродовж 37,2-33,9 млн рр. тому. На території Пд. України йому відповідає альмінський (світлі шаруваті вапняки), Пн. України – куренівський (вапнисті глини, піски) регіояруси. Позначається індексом P2p.
Таблиця 1: Приабонський ярус у складі палеогенової системи, згідно ICS (Міжнародної стратиграфічної комісії)
Система Відділ Ярус Вік, млн
рр. тому
  Палеогенова   Олігоценовий  Хаттський  28,1—23,03
 Рюпельський  33,9—28,1
  Еоценовий  Приабонський  37,8—33,9
 Бартонський  41,2—37,8
 Лютецький  47,8—41,2
 Іпрський  56,0—47,8
  Палеоценовий  Танетський  59,2—56,0
 Зеландськй  61,6—59,2
 Данський 66,0—61,6