ПОСТВУЛКАНІЧНІ ЯВИЩА

[від лат. post – після, Vulkanus – Бог вогню у стародавніх римлян] – див. явища поствулканічні.