ПОСТВУЛКАНІЧНІ ПРОЦЕСИ

[від лат. post – після, Vulkanus – Бог вогню у стародавніх римлян + лат. processus – просування] – див. процеси поствулканічні.