ПОРОДИ МАГМАТИЧНІ

Розділ: 
[від гр. magma – тісто] – породи, які утворилися в результаті застигання, кристалізації та диференціації магми. В глибинах земної кори в результаті повільного застигання магми утворюються інтрузивні породи. На земній поверхні при швидкому охолодженні магми утворюються ефузивні породи. Проміжне положення займають жильні породи. Залежно від вмісту кремнекислоти розрізняють П.М.: ультракислі (>78%) кислі (78-64%), середні (64-53%), основні (53-44%) та ультраосновні (< 44%). Кислі П.М. світлі, основні – темного кольору. За вмістом лугів виділяють П.М. нормального ряду (∑ лугів/∑ Al2O3< 1), лужного ряду (∑ лугів/∑ Al2O3 > 1) та лужні (∑ лугів/∑ Al2O3 значно > 1). За показником забарвлення серед П.М. виділяють лейкократові (світлі) і меланократові (темні).  Залежно від віку формування П.М. поділяють на кайнотипні (молоді, незмінені) та палеотипні (давні, змінені). Головними породотвірними мінералами П.М. є калієві польові шпати, кварц, плагіоклази, олівін, піроксени, амфіболи, слюди. З П.М. також пов'язані декілька груп порід, формування яких зумовлено вулканічними виверженнями - туфолави, туфобрекчії, пірокласти, тефри, ігнімбрити. Див. таблицю "Класифікація магматичних порід".
 
Таблиця 1. Класифікація магматичних порід
Тип Вміст SiO2,% Забарв-
лення
Назви Типові мінерали
Інтру-
зивні
Ефу-
зивні
Ультра-
кислі
> 78 Світле Пегматит, аляскіт - КПШ, кварц
Кислі 78-64 Світле Граніт Ріоліт (ліпарит) КПШ, кварц, біотит
Середні нормальні 64-53 Світло-
сіре, сіре
Діорит Андезит, дацит Плагіоклаз, рогова обманка, біотит
Середні лужні 64-53 Світле, світло-
сіре, рожеве
Сієніт Трахіт, фоноліт Нефелін, лужні польові шпати, егірин
Основні 53-44 Темно-сіре Габро, піроксеніт Базальт Основний плагіоклаз, піроксен
Ультра-основні < 44 Майже чорне, зеленува-
то-чорне
Дуніт, перидотит, олівініт Пікрит Олівін, піроксен

 

Рис. 1. Діаграма мінералогічного складу магматичних порід