ПОРОДИ КИСЛІ

Розділ: 
Магматичні гірські породи, які вміщують більше 64% кремнекислоти. Утворилися при застиганні кислої (гранітної) магми. В мінеральному складі значна роль належить кварцу і калієвим польовим шпатам. Серед П.К. виділяють ультракислі породи із вмістом SiO2 >78%. Приклади: граніт (інтрузивні); ріоліт, кварцовий порфір (ефузивні).
 
Таблиця 1. Класифікація магматичних порід
Тип Вміст SiO2,% Забарв-
лення
Назви Типові мінерали
Інтру-
зивні
Ефу-
зивні
Ультра-
кислі
> 78 Світле Пегматит, аляскіт - КПШ, кварц
Кислі 78-64 Світле Граніт Ріоліт (ліпарит) КПШ, кварц, біотит
Середні нормальні 64-53 Світло-
сіре, сіре
Діорит Андезит, дацит Плагіоклаз, рогова обманка, біотит
Середні лужні 64-53 Світле, світло-
сіре, рожеве
Сієніт Трахіт, фоноліт Нефелін, лужні польові шпати, егірин
Основні 53-44 Темно-сіре Габро, піроксеніт Базальт Основний плагіоклаз, піроксен
Ультра-основні < 44 Майже чорне, зеленува-
то-чорне
Дуніт, перидотит, олівініт Пікрит Олівін, піроксен