ПОРОВИЙ ПРОСТІР

Загальний об’єм пор в гірській породі. Кількісно оцінюється в об’ємних показниках (см3, м3). Визначається експериментально методом насичення розчинами (для скельних і піщаних порід), або розрахунковим методом із використанням інших показників (для дисперсних, переважно глинистих порід).